Konsekwencje nieposiadania ubezpieczenia komunikacyjnego

Ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe odgrywają bardzo ważną rolę w systemie polskiego prawa. Osoby posiadające pojazdy mechaniczne w świetle polskiego prawa są zobowiązane do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Polisa OC jest najbardziej popularną formą ubezpieczenia. Według najnowszych danych korzysta z niej aż 24 miliony Polaków mających pojazdy mechaniczne. Ochrona ubezpieczeniowa OC jest obowiązkowa, jednak nie wszyscy właściciele pojazdów z niej korzystają. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która czuwa nad spełnieniem tego podstawowego obowiązku przez właścicieli pojazdów. Dzięki odpowiednim narzędziom potrafi wskazać nieubezpieczonych obywateli, bez konieczności jakiejkolwiek bezpośredniej kontroli. 

Jakie mogą być konsekwencje nieposiadania podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego?

Według najnowszych danych ponad 100 tysięcy użytkowników pojazdów mechanicznych nie posiada podstawowego ubezpieczenia OC. Niestety brak umowy wiąże się z ogromnymi karami dla nieubezpieczonych. Wysokość kary uzależniona jest od kilku czynników. Zalicza się do nich rodzaj pojazdu, czas w przerwie od OC, wielkość minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku w Polsce. Posiadacze samochodu osobowego, którzy przez okres dłuższy niż 14 dni nie mają wykupionej polisy, muszą się liczyć z karą nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do dwu krotności minimalnego wynagrodzenia. Ubezpieczenie OC jest o tyle istotne, że jeśli spowodujemy wypadek, to nasz ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobom poszkodowanym. W taki sposób nie musimy z własnej kieszeni płacić, a co za tym idzie, ochrania nas, przed utratą środków. 

Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne OC?

Ochrona ubezpieczenia OC swoim zasięgiem obejmuje kilka ważnych aspektów jak wypłatę odszkodowania w momencie, kiedy ulegliśmy wypadkowi w momencie wchodzenia lub wychodzenia z pojazdu. Wypłata odszkodowania może obejmować również wypadki w momencie załadunku lub rozładunku pojazdu, uszkodzenia wynikające z wandalizmu, kiedy pozostawiliśmy samochód na parkingu. Ustawa o ubezpieczeniu komunikacyjnym narzuca ubezpieczalnią określoną sumę gwarancyjną. Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego uzależniona jest od wielu czynników. Można do nich zaliczyć takie czynniki jak wiek posiadacza pojazdu, parametry danego samochodu lub historia przebiegu ubezpieczenia.  

Back To Top