Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych

Każdy kierowca w Polsce musi posiadać aktywne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia komunikacyjne są jednak dużo bardziej rozbudowane. Każda firma oferująca polisy wciąż rozbudowuje swoją ofertę i dostosowuje ją do wymagań klientów. Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzana w ramach różnego typu pakietów. Dzięki temu można uzyskać niższą cenę składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC

Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego kierowcy w Polsce. Jeśli nie zostanie wykupiona, można się narazić na karę nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To samo dotyczy osób, które przerwą ciągłość ubezpieczenia. Nawet kilkudniowe opóźnienie może skutkować nałożeniem karty w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Obowiązek posiadania polisy OC jest związany z faktem, że polisa chroni przed skutkami zdarzeń, którego sprawcą jest osoba ubezpieczona. Innymi słowy, ubezpieczenia komunikacyjne tego typu gwarantują wypłatę odszkodowania dla kierowcy poszkodowanego w wypadku lub kolizji drogowej.

Ubezpieczenie Autocasco

Polisa AC jest dobrowolna w naszym kraju. Zabezpiecza kierowcę w sytuacji, gdy doprowadził do uszkodzenia własnego auta lub sprawca jest nieznany. Ten rodzaj ubezpieczenia może mieć bardzo różną formę, bo polskie przepisy nie narzucają zakresu polisy. W obu przypadkach trzeba jednak zastanowić się nad sumą ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotą odszkodowania, jakie można uzyskać. Musi być to kwota dostosowana do wartości auta oraz możliwych uszkodzeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zabezpieczenia przed kradzieżą, gdy utrata pojazdu wiąże się z koniecznością zakupu nowego.

Niska składka ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa jest zawierana zwykle na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę na możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej w dogodnych ratach. Co prawda, często jest to związane z nieco większą ogólną kwotą do zapłaty w ujęciu rocznym, ale za to nie trzeba być przygotowanym na wydanie większej sumy jednorazowo. Umowę ubezpieczenia AC można zawrzeć w formie pakietu lub rozszerzenia podstawowej ochrony odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szerszego zakresu ubezpieczenia lub obniżenie składki za polisę.

Wykupienie pakietu ma też znaczenie, jeśli ubezpieczenia komunikacyjne są dobierane do pojazdu, którego zakup był finansowany za pomocą kredytu bankowego. W takiej sytuacji bank może wymagać uzyskania konkretnego zakresu ubezpieczenia i proponowane pakiety pozwalają na znaczne obniżenie kosztów związanych z miesięczną eksploatacją auta.

Back To Top