Zgłoszenie sprzedaży samochodu krok po kroku

Zakup lub sprzedaż pojazdu zawsze wiąże się z wieloma formalności. W gąszczu tych obowiązków łatwo się czasem pogubić, a przeoczenie ważnych terminów może oznaczać dodatkowe koszty. Gdzie i w jakim terminie zgłosić sprzedaż auta? Oto przydatne kompendium.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Kary za niedotrzymanie tego terminu wynoszą od 200 do 1000 zł. Nie warto więc zwlekać ze zgłoszeniem, zwłaszcza że dopełnienie tej formalności jest bardzo proste i można to zrobić nawet bezy wychodzenia z domu. Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia zbycia pojazdu?

Zgłoszenie zbycia auta powinno zawierać trzy podstawowe informacje:

  1. Dane pojazdu,
  2. Dane zbywcy,
  3. Dane nabywcy.

W pierwszej kolejności należy wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jest to pisemne oświadczenie z informacją o dacie sprzedaży auta oraz danymi nowego właściciela pojazdu. W kwestii formy zawiadomienia, prawo przewiduje pewną dowolność, jednak na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych oraz w wydziałach komunikacji można skorzystać z gotowego wzoru, który znacznie ułatwia wypełnienie oświadczenia i daje gwarancję, że wszystkie niezbędne informacje zostały w nim zawarte.

Dane, które muszą zostać umieszczone w zawiadomieniu o zbyciu pojazdu, to:

  • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zbywcy oraz nabywcy pojazdu,
  • marka, model i numer VIN pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zbycie auta.

Gdzie zgłosić sprzedaż pojazdu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym auto było ubezpieczone oraz do Wydziału Komunikacji miasta, powiatu lub dzielnicy. Pamiętajmy, aby na dokumencie potwierdzającym zbycie pojazdu umieszczona została pieczątka urzędnika, która jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia w urzędzie.

Sprzedaż pojazdu można zgłosić również przez Internet. Ze względu na dużą wygodę i dostępność usługi, tę opcję zgłoszenia wybiera coraz więcej osób. Podczas pandemii Covid-19 wizyta w Wydziale Komunikacji często była utrudniona lub wręcz niemożliwa. Zaistniała sytuacja wymusiła powstanie takiego rozwiązania, jak system do zgłaszania sprzedaży pojazdów online. Od kilku lat na rządowej stronie internetowej gov.pl możemy sporządzić i wysłać zawiadomienie o sprzedaży auta praktycznie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym. Warto również dodać, że usługa jest bezpłatna, a do zgłoszenia zbycia pojazdu wystarczy Profil Zaufany, który można założyć, a następnie aktywować za pomocą bankowości elektronicznej lub przez e-dowód.

Back To Top